Baanverlichting uitdoen na het spelen!

Beste squasher,

We hebben via het barpersoneel vernomen dat het nog wel eens voorkomt dat de baanverlichting niet uitgedaan wordt na het spelen van een partijtje. Daarom willen we iedereen verzoeken bij het verlaten van de squashruimte de baanverlichting uit te doen daar waar niet meer gespeeld wordt. De baanverlichting vind je op de muur bij de klapdeuren.
Bij voorbaat dank!

Namens het bestuur,
Aernout, Ben en Mark

This entry was posted in . Bookmark the permalink.