Nieuwe coronaregels BLTC en SRCB

De nieuwe Coronaregels voor de horeca gelden ook voor sportclubs en dus ook voor BLTC en de Squashclub.
Hierbij het dringende verzoek deze regels strikt op te volgen.
Bij afwijking van de regels kan de club een boete krijgen.
Als dit aan een individu is toe te rekenen, dan zal de club de boete doorbelasten.
Uiterste consequentie kan sluiting van het clubhuis, de tennisbanen of de squashbanen zijn.

De regels:
1. Blijf weg als je een van de vragen op de Gezondheidsvragenlijst met “ja” moet beantwoorden
2. Noteer eerst je contactgegevens op het formulier op de bar (dit geldt dus voor bezoekers, begeleiders en squash spelers)
3. Als je de kantine of het terras bezoekt: ga zitten en verschuif geen stoelen. Vol = vol
4. Ben je 18 jaar of ouder : Houd altijd anderhalve meter afstand