Overzetten van persoonsgegevens naar de centrale administratie van RFCB

Beste squasher,

Het is al een keer eerder gemeld: sinds begin dit jaar heeft ons gebouw een nieuwe eigenaar, te weten RFCB (Racket en Fitness Centrum Blaricum).
En het is te merken, want er is vanaf het begin voortvarend aan de renovatie van het complex begonnen!
Ook onze squashruimte heeft al een flinke opfrisbeurt gehad: alles opnieuw in de verf, een nieuw tapijt en de banen zien er weer prachtig uit.
Kortom, wij zijn als bestuur zeker niet ontevreden.

Om verdere efficiëntie te kunnen bereiken, ook als onderdeel van een met RFCB gesloten ‘samenwerkingsovereenkomst’, gaan wij onze administratie overzetten op het centrale systeem van RFCB.
Zij hebben hiervoor een al een systeem ingericht, dat ook al enige tijd in gebruik is bij onze broeders van de BLTC, de Blaricumse tennisclub.
Dat betekent dat wij de persoons- en contactgegevens (verblijfadres, email-adres en telefoonnummer) van onze leden zullen overdragen naar de nieuwe eigenaar .
Het overdragen van persoonsgegevens is in Nederland gebonden aan wetgeving, zoals de sinds kort bestaande AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Hierbij is ook de A P. (Autoriteit Persoonsgegevens) betrokken.
In samenwerking met de RFCB is een advies gevraagd aan een advocatenkantoor. Klik hier voor de samenvatting van dit advies.

Hierbij verzoeken wij je om, alleen als je bezwaar hebt tegen de gegevensoverdracht, d.w.z. het delen van jullie persoonsgegevens met de RFCB-administratie, dit binnen een termijn van 14 dagen aan ons mede te delen. Indien je niet reageert binnen deze termijn van 14 dagen, gaan wij er vanuit gaan dat je op basis van deze email en de bijlage akkoord bent met ons plan, ons voorstel om tot gegevensoverdracht over te gaan.
Echter, als je wel bezwaar hebt, zal dit niet van invloed zijn op de uitvoering van het samenwerkingsplan met RFCB en dat betekent dat het bezwaarmakende lid daarmee zijn lidmaatschap via deze weg opzegt.

Wij hopen uiteraard dat je geen bewaar hebt tegen de overdracht van onze administratie en dit beschouwt als een nuttige en noodzakelijke stap in het voortbestaan van onze club!

Met vriendelijke groet namens het bestuur,

Aernout, Ben en Mark