GSRC intern

Binnen Gooische Squash Rackets Club zijn we, naast de officiële SBN-competitie, ook actief met een aantal interne toernooien. Sommige toernooien staan ook open voor belangstellenden van buiten de club. Deelname is gratis voor de leden, niet-leden betalen een kleine vergoeding.

Sportieve prestaties zijn hierbij (uitgezonderd bij het clubkampioenschap) ondergeschikt aan het aanhalen van de onderlinge contacten.

Kijk voor meer informatie bij “Clubladder” en “Kalender